512000350-1

Dostawa uszczelnień z tworzyw sztucznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP w 2020 roku. Grupa materiałowa 252-11.
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 26.05.2020 09:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 27.05.2020 10:00:00
Czas zakończenia aukcji 27.05.2020 10:15:00
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Małgorzata Dudek (32) 716 10 73 ma.dudek@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY WARSTWOWY TŁOKOWY UWT 260x235X23 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 75MPA/0,4MM CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych 120 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY WARSTWOWY TŁOKOWY UWT 320X290X23 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 75MPA/0,4MM CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych 120 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY USM 195,0X185,0X7,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 31,5MPA/0,5MM CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych 120 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
4 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY USM 277,0X265,8X7,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 31,5MPA/0,5MM CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych 120 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
5 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY USM 350,3X339,1X7,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 31,5MPA/0,5MM CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych 120 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
6 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY USMD 110,0X115,0X11,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA/0,5MM CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych 480 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
7 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY USMD 305,0X325,0X16,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA/0,5MM CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych 120 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
8 USZCZELNIENIE TŁOKA TYP 730 215,0X240,0X25,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA/0,4MM CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych 20 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
9 USZCZELKA JEDNOSTRONNA TŁOCZYSKA TYP 652 220,0X240,0X14,5/16,0 HYDRAULIKA SIŁOWA HALLITE 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych 20 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
10 PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY PZ 245,0X265,0X16,0/12,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych 120 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
11 PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY PZ 305,0X325,0X18,0/12,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych 120 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
12 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY PP 195,0X190,0X22,5 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych 240 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
13 PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY PP 245,0X250,0X30,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych 240 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
14 PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY PP 255,0X260,0X30,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych 360 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
15 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY PP 305,0X310,0X14,5 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych 480 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
16 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY PP 320,0X315,0X19,5 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych 480 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
17 PIERŚCIEŃ OPOROWY PO 30,0X25,8X0,8 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych 120 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
18 PIERŚCIEŃ OPOROWY PO 195,0X185,0X5,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych 120 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
19 PIERŚCIEŃ OPOROWY PO 277,0X265,8X3,5 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych 120 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
20 PIERŚCIEŃ OPOROWY PO 320,0X290,0X5,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych 120 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
21 PIERŚCIEŃ OPOROWY PO 350,3X339,1X3,5 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych 120 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
22 PIERŚCIEŃ OPOROWY PO 14,1X10,8X0,8 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych 120 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora Wymagane Parametry techniczne PGG - uszczelnienia.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 21
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego min. 24
4. Termin obowiązywania umowy do dnia 31.07.2020 r.

Uwaga

Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy PGG i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/