622000295-1

Dostawa części zamiennych agregatów zasilających i zespołów pompowych dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział Murcki-Staszic w roku 2020, gr. mat. 291-16
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 26.05.2020 08:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 26.05.2020 11:30:00
Czas zakończenia aukcji 26.05.2020 11:35:00
Zmiana ceny 2min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
DANIEL HANIOK 32 716 1414 d.haniok@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 USZCZELNIENIE NURNIKA 50X70X10 2112310 POMPA HAUHINCO EHP-3K 291-16 - Części zamienne agregatów zasilających i zespołów pompowych 46 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 ZAWÓR 3/2 DROGOWY BEZ FILTRA 6136508 POMPA HAUHINCO EHP-3K 291-16 - Części zamienne agregatów zasilających i zespołów pompowych 6 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 ZAWÓR STEROWNICZY ZS MSZ-V300/20 SUBSTYTUT 5466512485 POMPA HYDRAULICZNA HAUHINCO EHP-3K METAL-SZLIF 291-16 - Części zamienne agregatów zasilających i zespołów pompowych 3 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
4 CZUJNIK WYSOKIEGO CIŚNIENIA 2321890 POMPA HAUHINCO EHP-3K 291-16 - Części zamienne agregatów zasilających i zespołów pompowych 3 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
5 CZUJNIK NISKIEGO CIŚNIENIA 2322439 POMPA HAUHINCO EHP-3K 291-16 - Części zamienne agregatów zasilających i zespołów pompowych 3 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
6 KRZYŻULEC 90X150 DO EHP-3K 4163079 POMPA HAUHINCO EHP-3K 291-16 - Części zamienne agregatów zasilających i zespołów pompowych 3 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
7 WKŁAD NURNIKA Q 50 KOMPLETNY 6512038 POMPA HAUHINCO EHP-3K 291-16 - Części zamienne agregatów zasilających i zespołów pompowych 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora WYMAGANIA 291-16.pdf
ZAŁACZNIKI 291-16.pdf
ZAŁĄCZNIK nr 2.pdf
ZAŁĄCZNIK nr 3.pdf
ZAŁĄCZNIK nr 4 mikro firma.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 30
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego zgodnie z oświadczeniem
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Termin obowiązywania umowy do dnia 31.08.2020

Uwaga

Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy PGG i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/