472000407-1

Dostawa pierścieni regulacyjnych klinowych DN100 i DN150 dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice. Grupa 272-4
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 26.05.2020 09:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 27.05.2020 10:00:00
Czas zakończenia aukcji 27.05.2020 10:15:00
Zmiana ceny 1min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Czesław Bąk 032 7163662 c.bak@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 KLIN DN 100X150X25/3ST. 18G2A AKCESORIA RUR PODSADZKOWYCH 272-4 - Rury, elementy złączne i akcesoria rur podsadzkowych 20 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 KLIN DN 100X150X25/5ST. 18G2A AKCESORIA RUR PODSADZKOWYCH 272-4 - Rury, elementy złączne i akcesoria rur podsadzkowych 30 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 KLIN DN 100X150X25/8ST. 18G2A AKCESORIA RUR PODSADZKOWYCH 272-4 - Rury, elementy złączne i akcesoria rur podsadzkowych 40 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
4 KLIN DN 150X210X30/5ST. 18G2A AKCESORIA RUR PODSADZKOWYCH 272-4 - Rury, elementy złączne i akcesoria rur podsadzkowych 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
5 KLIN DN 150X210X30/8ST. 18G2A AKCESORIA RUR PODSADZKOWYCH 272-4 - Rury, elementy złączne i akcesoria rur podsadzkowych 20 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora 47407.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 45
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego 120
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Termin obowiązywania umowy do dnia 31.07.2020

Uwaga

Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy PGG i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/