432000672-1

Dostawa kleju dwuskładnikowego do wykonywania złącz taśm przenośnikowych metodą klejenia na zimno dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit, nr grupy 246-6
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 25.05.2020 08:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 26.05.2020 11:00:00
Czas zakończenia aukcji 26.05.2020 11:15:00
Zmiana ceny 2min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Jolanta Milewska 32 717 70 80 j.milewska@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 KLEJ PRZEMYSŁOWY WRAZ Z UTWARDZACZEM DO ŁĄCZENIA TAŚM METODĄ KLEJENIA NA ZIMNO. CZAS OSIĄGNIĘCIA PEŁNEJ WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZENIA MAX DO 8h. 246-6 - Kleje do taśm 570 kompl.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 53,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora kpl. szcz. zakr. klej.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 21
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego zgodnie z oświadczeniem o statusie Wykonawcy.
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego min. 12
4. Termin obowiązywania umowy do dnia 31.08.2020 r.

Uwaga

Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy PGG i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/