502000306-1

Dostawa żerdzi śrubowych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowynr grupy 295-6
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 25.05.2020 10:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 26.05.2020 11:00:00
Czas zakończenia aukcji 26.05.2020 11:15:00
Zmiana ceny 1min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Czesław Bąk 032 7163662 c.bak@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 ŻERDŹ ŚRUBOWA ŻEBROWA KOŃCOWA Z-39 RD16 L-100 GWINT OKRĄGŁY RD16 ZEWNĘTRZNY CZOP CHWYT Q 18 Z OTWOREM NA ZAWLECZĘ DO ZABEZPIECZENIA RACZKA Q 5 NARZĘDZIA DO MASZYNOWEGO WIERCENIA OBROTOWEGO 295-6 - Osprzęt wiertniczy : żerdzie i łączniki oraz pozostałe elementy przewodu wiertniczego 20 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 52,17
2 ŻERDŹ ŚRUBOWA ŻEBROWA Z-39 L-2400 CHWYT Q 18 NARZĘDZIA DO MASZYNOWEGO WIERCENIA OBROTOWEGO 295-6 - Osprzęt wiertniczy : żerdzie i łączniki oraz pozostałe elementy przewodu wiertniczego 256 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 296,52

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora 50306.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 14
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego 120
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Termin obowiązywania umowy do dnia 30.06.2020

Uwaga

Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy PGG i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/