492000432-1

Dostawa obejm stalowych do mocowania rur na pochyłościach, do rurociągów magistralnych dla KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 288-3
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 25.05.2020 08:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 26.05.2020 09:00:00
Czas zakończenia aukcji 26.05.2020 09:10:00
Zmiana ceny 2min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Aleksander Michalski 032 716 3647 a.michalski@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 OBEJMA DO MOCOWANIA RUR NA POCHYŁOŚCIACH 2XCZĘŚCIOWA Q 230 Z PŁASKOWNIKA OCYNKOWANY 50X4,0MM 3XŚRUBA M16X60 RUROCIĄG MAGISTRALNY 288-3 - Akcesoria rurociągów magistralnych 500 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 32,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora Wymagane parametry techniczne i dokumenty dla obejm do mocowania rur.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego Zgodnie z oświadczeniem
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego min. 24
4. Termin obowiązywania umowy do dnia 31.07.2020
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 30

Uwaga

Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy PGG i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/