422000018-2

Dostawa narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem hydraulicznym dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast - gr.mat. 294-13-04
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 25.05.2020 08:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 26.05.2020 08:00:00
Czas zakończenia aukcji 26.05.2020 08:05:00
Zmiana ceny 2min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Jolanta Olejarz (32) 7177222 j.olejarz@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 WIERTARKA HYDRAULICZNA GÓRNICZA WHG-100 RĘCZNA 10-35MPA 500 OBR/MIN MOMENT MAKSYMALNY 100NM 280X460X160MM GNIAZDO DOPŁYWU- ODPŁYWU STECKO DN10 lub równoważna 294-13-04 - Narzędzia zmechanizowane ręczne do wiercenia z napędem hydraulicznym: wiertarki itp. 6 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora 294-13-04 Wymagane parametry.pdf
Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego na podstawie oświadczenia o statusie przedsiębiorcy
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Termin obowiązywania umowy do dnia 31.07.2020 r.
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 21

Uwaga

Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy PGG i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/